Hvad koster det

Økonomi – hvad skal du/i betale og hvor meget er tilskuddet fra kommunen?

Det koster jer kun 1993. at få jeres barn passet her hos mig.

I fællesskab søger vi så om at  få et tilskud af kommunen på 5.307

Den samlede pris i  betaler bliver på 7300kr.

Så regnestykket ser således ud:

I betaler selv                                                                                                            1993

kommunen giver jer et tilskud på indbetalt på jeres nemkonto                   5307kr.

i alt indbetaler i så på min konto 12 gange om året                                          7300kr

Det beløb skal i betale ind på min konto den sidste bankdag, når tilskuddet kommer fra kommunen på jeres konto.

I skal betale 12x om året. men alligevel spare i  ca 5400kr. om året i forhold til en kommunal dagpleje, og det er jo værd at tage med.

Prisen reguleres en gang om året når kommunen regulere tilskuddet som regel omkring 1. Januar.

I skal ikke betale skat af tilskuddet, det gør jeg af min løn.

Der ydes søskende rabat hos Lones tumlinger, efter gældende regler. Se mere på www. favrskov.dk

Tilskuddet bortfalder/ændres den måned barnet fylder tre år.

Desværre kan der ikke endnu tilbydes økonomisk friplads.

Jeg tilbyder ikke deltidsplads.

Man kan starte den 1 i måneden eller den 15.