Hvad koster det

Økonomi – hvad skal du/i betale og hvor meget er tilskuddet fra kommunen?

Det koster jer kun 1893. at få jeres barn passet her hos mig.

I fællesskab søger vi så om at  få et tilskud af kommunen på 5.307

Den samlede pris i  betaler bliver på 7200kr.

 

Så regnestykket ser således ud:

I betaler selv                                                                                                            1893

kommunen giver jer et tilskud på indbetalt på jeres nemkonto                   5307kr.

i alt indbetaler i så på min konto 12 gange om året                                          7200kr

Det beløb skal i betale ind på min konto den sidste bankdag, når tilskuddet kommer fra kommunen på jeres konto.

I skal betale 12x om året. men alligevel spare i  ca. 5500kr. om året i forhold til en kommunal dagpleje, og det er jo værd at tage med.

Prisen reguleres en gang om året når kommunen regulere tilskuddet som regel omkring 1. Januar.

I skal ikke betale skat af tilskuddet, det gør jeg af min løn.

Der ydes søskende rabat hos Lones tumlinger, efter gældende regler. Se mere på www. favrskov.dk

Tilskuddet bortfalder den måned barnet fylder tre år.

Desværre kan der ikke endnu tilbydes økonomisk friplads.

Jeg tilbyder ikke deltidsplads.

Man kan starte den 1 i måneden eller den 15.